@etkbooks twitterweek (20190629)

@500beine in einer besseren welt. Jun 28, 2019 / @500beine frau hopper. Jun 28, 2019 / * Hybrido Unreim: Brodmann-Areale [39;40] (etkcontext 048) / Vernissage, 4.7. https://t.co/xOJUu6aW7E https://t.co/pm03feFGIX Jun 28, 2019 / * Blatt 14.5 https://t.co/jCZ2IlHJIb https://t.co/w3Kubio0J3 Jun 27, 2019 / * gnz glch b wndrmttl wssr dr gft https://t.co/Wnyx7XctwA https://t.co/j3XTOwahln Jun 26, 2019 / spoken author dna, part 10: Giorgio https://t.co/nzg2uPfpfG Jun 25, 2019 / spoken author dna, part 9: Carla https://t.co/bb9w2bBG3Z Jun 25, 2019 / thank you for the music. @derzackenbarsch https://t.co/2L87FXvx2g Jun 24, 2019 / on the beach. https://t.co/cg0SrcLDJy Jun 24, 2019 /


(cyst.)