@etkbooks twitterweek (20200613)

* Mahlzeit https://t.co/7efImrwRei https://t.co/Krrwa4pfUl Jun 12, 2020 / * Hegmumm pun https://t.co/XiiWEF28Rt https://t.co/sTrQiSqVtk Jun 11, 2020 / RT @FrauFeuz: «Mich interessiert das Verschwinden und Nichtsichtbare». In «Henzi Sulgenbach» verknüpft der Berner Schriftsteller Martin Bie… Jun 10, 2020 / * 20131114 https://t.co/VuFYFHFYaf Jun 10, 2020 / * Vernissage: Martin Bieri – Henzi Sulgenbach (11.6.) +  Ausstellung  “Dramenquartett” (rsc_13) https://t.co/HIt8lKhckb https://t.co/8WA9GYJzjk Jun 08, 2020 / new title / aaaa press: Der kalte Finne vs Träschsch, doi: 10.17436/etk.a.023, https://t.co/O1dPtBzQGw https://t.co/lDp4gdL8ER Jun 08, 2020 /


(das nichtsichtbare.)