Tröstlösa är den tidens

… Örebro men med stor poetisk frihet.

in: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2003

Blog Virus

1. Grab the nearest book.

2. Open the book to page 23.

3. Find the fifth sentence.

4. Post the text of the sentence in your journal along with these instructions.